Количка

Импринт

НАРДИЗ ЕООД

ул. Червена роза №40

1404 София

България

 

Управител: Нели Петкова

 

Булатат № по ДДС: BG131245486

Местонахождение: София

Телефон : +359 2 958 77 66

Факс : +359 2 958 77 65

Имейл: sales@nardis-bg.com

 

Опровержение

1 . Съдържание на сайта

НАРДИЗ ЕООД не може да даде никаква гаранция за актуално състояние, коректност и качество на предоставената информация. Претенции за отговорност към автора въз основа на материални или нематериални щети, които може да са причинени чрез използването или неизползването на предлаганата информация, или чрез използването на непълна информация, ще бъдат изключени, освен ако не може да има доказателства за умишлено изпълнение или поради груба небрежност от страна на НАРДИЗ ЕООД. Цялото съдържание подлежи на промяна и без задължения. НАРДИЗ ЕООД изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или от целия сайт; да спре напълно или прекрати публикуването, без изрично уведомление.

2 . Справки и връзки

За преки или непреки препратки към външни интернет страници ("хипервръзки"), които не са в зоната на отговорност на НАРДИЗ ЕООД, задължение за отговорност, ще влезе в сила само в случай, че НАРДИЗ ЕООД е узнал за съдържанието, и че е технически възможно да се предотврати използването на незаконно съдържание. С настоящото НАРДИЗ ЕООД  изрично посочва, че не е имало незаконно съдържание на разпознаваеми по свързаните страници в момента, когато са поставени връзки. НАРДИЗ ЕООД няма никакво влияние върху настоящата и бъдещата организация, съдържанието или авторството на свързаните страници. Затова НАРДИЗ ЕООД с настоящото, изрично се дистанцира от всички съдържания на всички свързани/референтни страници, които са били променени след като връзката е създадена. Същото се отнася за всички линкове и препратки, установени в рамките на собствената си интернет страница, както и за записи от външни потребители в книги за гости, дискусионни форуми, пощенски списъци и всички други форми на бази данни, които предлагат външен достъп за запис. За незаконно, неточно или непълно съдържание и особено за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, се предоставя на доставчика на уеб сайта, който е бил доведен под отговорност, а не на доставчика на интернет страницата, която се отнася само до съответната публикация чрез връзки.

3 . Авторски права и търговски марки

Във всички свои публикации НАРДИЗ ЕООД ще се стреми да спазва авторските права в графики, аудио документи, видео и текстове, произведени от НАРДИЗ ЕООД, или да се прибегне до графики, аудио документи, видео и текстове, които не изискват лиценз. Всички етикети на марката и търговски марки, посочени в интернет страницата и защитени от трети страни, ако е приложимо, ще бъдат предмет безусловно на разпоредбите на приложимото законодателство на търговските марки и авторските права на съответния регистриран собственик. Всяко позоваване на конкретна статия не е признак на такова изделие или търговска марка и е незащитен от всякакви права на собственост на трети лица! Авторските права за всеки публикуван обект, произведен  от НАРДИЗ ЕООД, остава изключителен за автора на страниците. Всяко възпроизвеждане на използване на такива графики, аудио документи, видео и текстове в други електронни или печатни издания, няма да бъде разрешено без изричното съгласие на НАРДИЗ ЕООД.

4 . Защита на личните данни

Ако е представена възможност на този сайт да въведете лични или служебни данни (име, адрес, имейл), потребителят изрично предвижда това като доброволна основа от негова страна. Използването и заплащането на всички предлагани услуги - ако това е технически възможно и разумно - също е допустимо без предоставянето на тези данни или на базата на анонимни данни или псевдоним. Не се разрешава използването на данните за контакт, публикувани в този отпечатък или друга подобна информация, като например пощенски адрес, телефонни и факс номера, както и имейл адреси от трети страни за предаване на нежелана информация. Запазва се правото да бъдат предприети съдебни действия срещу изпращачите на спам съобщения, ако те нарушават тази наредба.

5 . Правно действие

Този отказ се счита за част от интернет страницата, свързана със съответната страница. До степен, че всяка част или индивидуална формулировка на това опровержение не могат или не напълно да бъдат в съответствие с действащите законови разпоредби, това няма да има ефект върху съдържанието и валидността на останалите части от документа.